06-209.73.471
06-209.73.471
info@controleinzicht.nl

Privacy voorwaarden

Administratie | Belastingen | Toeslagen | Nabestaanden hulp | en meer

Voorwaarden Controle-Inzicht.nl / administratiekantoorhoeven.nl / controleinzicht.nl/ ouderenharderwijk/ ouderenadministratie.nl  – bezoekers ( later te noemen controle-inzicht.nl)

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, geeft je aan onderstaande “Voorwaarden” te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

Algemeen
Controle-Inzicht.nl is een dienstverlener op het gebied van: administratie, boekhouding, belastingen, financiële administratie, businescoaching, senioren- en ouderen coaching. .

Aansprakelijk
Alle informatie die Controle-Inzicht.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Controle-Inzicht.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners. Klik je door naar een genoemde webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners. Controle-Inzicht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers, webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners verstrekte informatie.
Daarnaast aanvaardt Controle-Inzicht.nl geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden, gebruikers, webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners op of buiten de website. Controle-Inzicht.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Controle-Inzicht.nl doet altijd haar best om de genoemde websites, webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Controle-Inzicht.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.
Controle-Inzicht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op www.Controle-Inzicht.nl.

Nieuwsbrief
Je inschrijven voor de nieuwsbrief van Controle-Inzicht.nl is gratis en zonder enige verplichting. Indien je je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief is het wel noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven. Aan de inschrijving kun je geen enkel recht ontlenen. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je dit op ieder gewenst moment uitschrijven.

Privacy
Controle-Inzicht.nl gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de bovengenoemde doeleinden en vallen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klikstatistieken
Om bij te houden hoe gebruikers de website van Controle-Inzicht.nl gebruiken maakt Controle-Inzicht.nl gebruik van bepaalde diensten van Google en/of andere dienstverleners waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar Google servers en/of andere servers. Google en/of andere dienstverleners gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over het gebruik van de website aan ons te kunnen verstrekken.

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Wij zullen deze alleen gebruiken als in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Het hierdoor opgebouwde cookie profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar wordt door Controle-Inzicht.nl alleen gebruikt voor intern gebruik. Na een korte periode verdwijnen de cookies weer van je computer.

Op de overeenkomst tussen jou en Controle-Inzicht.nl is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Controle-Inzicht.nl is de rechter in het arrondissement waar Controle-Inzicht.nl is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Controle-Inzicht.nl.

Aanvaarding voorwaarden
Door deze website te bezoeken aanvaard u ook onze voorwaarden welke te vinden zijn op volgende pagina:
Voorwaarden.

Wijzigen algemene voorwaarden
Controle-Inzicht.nl houdt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Elke aanpassing zal op de website www.Controle-Inzicht.nl worden gepubliceerd. Controle-Inzicht.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Intellectueel Eigendom
Alle (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder de rechten op de teksten, beeldrecht, vormgeving, foto’s en overig (beeld)materiaal berusten bij Controle-Inzicht.nl.
Controle-Inzicht.nl geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Controle-Inzicht.nl.
Controle-Inzicht.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen verbonden zijn aan teksten, beeldrecht, vormgeving, foto’s, auteursrecht en overig (beeld)materiaal van de genoemde webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners
Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op een van de genoemde webshops, winkels, bedrijven en andere dienstverleners, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.
Identiteit Controle-Inzicht.nl
Een onderdeel van: Trenger Dienstverlening Vof
E. info@controleinzicht.nl
K.v.k. nr: 56742061
Btw nr: NL852288566B01

Versie : 22-09-2019