06-209.73.471
06-209.73.471
info@controleinzicht.nl

Nabestaanden hulp

Administratie | Belastingen | Toeslagen | Nabestaanden hulp | en meer

Voorzorg voorkomt zorg!

Met het overlijden van een naaste breekt voor de nabestaanden een moeilijke periode aan waarin het verlies moet worden verwerkt. Naast het rouwproces moeten in deze periode ook allerlei organisatorische en financiële zaken rondom het overlijden geregeld worden. De afwikkeling nalatenschap is een lastige en langdurige aangelegenheid, die gemiddeld anderhalf jaar in beslag neemt. Zaken die onder andere geregeld moeten worden, zijn het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, het regelen van bankzaken en het ontruimen en eventueel verkopen van het huis. Daarnaast moeten de nabestaanden aangifte bij de Belastingdienst doen voor zowel inkomstenbelasting als erfbelasting.

Tip: ook tijdens uw leven kunt u al maatregelen nemen om de afwikkeling van de nalatenschap voor uw nabestaanden te vereenvoudigen. Laat tijdig een “handleiding nalatenschap” maken. Met dit document helpt u uw nabestaanden bij zaken die zij moeten regelen voor en na uw overlijden.

Administratiekantoor Aart Hoeven uit Harderwijk kan nabestaanden op verschillende manieren ondersteunen en ontzorgen.

■ Ordenen en bijhouden van uw administratie.
■ Hulp bij contact met gemeente en instanties.
■ Aanleren of hulp bij internetbankieren.
■ Hulp bij declaraties ziektekosten.
■ Verzorgen van de belastingaangifte
■ Aanvragen toeslagen en subsidies.
■ Hulp bij invullen van bijv. aanvraagformulieren.
■ Overleg- en sparringspartner op financieel gebied.
■ Maken handleiding nabestaanden.

Neem bijvoorbeeld onze “handleiding nabestaanden”

“Een definitief afscheid komt vaak toch nog onverwacht. Op dat moment komt er veel op uw nabestaanden af, zowel emotioneel als zakelijk. Met dit document helpt u uw nabestaanden bij zaken die zij moeten regelen voor en na uw overlijden. “

Bel of mail ons voor een gratis* intake gesprek.

  • Telefoonnummer: 06-209.73.471
  • Mail: info@controleinzicht.nl

*Gratis intake gesprek is alleen mogelijk voor regio Harderwijk. Buiten deze regio zullen wij de kosten in rekening brengen.