06-209.73.471
06-209.73.471
info@controleinzicht.nl

Overweeg een levenstestament.

Administratie | Belastingen | Toeslagen | Nabestaanden hulp | en meer

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Wat is een levenstestament en volmacht?

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Voorbereiding op uw levenstestament

Voordat u naar de notaris gaat is het goed eerst zelf na te denken voor welke situaties u iets wilt regelen en over de keuze voor de vertrouwenspersoon.

Uw wensen in kaart brengen

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Het kan gaan om:

  1. Uw financiële en zakelijke belangen
  2. De keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie
  3. Uw  persoonlijke wensen

Benoemen vertrouwenspersoon

In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Houd er rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. U kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn taken te vervullen.

Afspraken over toezicht

U kunt ervoor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van uw levenstestament door aan te geven dat de vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen overlegt. Bijvoorbeeld de verkoop van uw huis of ingrijpende medische beslissingen. Naast deze vorm van toezicht kunt u opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven. Deze afspraken zijn niet alleen ter controle van de vertrouwenspersoon, maar geven ook duidelijkheid en voorkomen misverstanden binnen de familie.

Rol notaris

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Laat daarom een levenstestament of volmacht opstellen bij de notaris.
De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte. Zo kan hierover achteraf geen discussie ontstaan.

De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. U bepaalt wie er verder een afschrift ontvangt. Denk aan uw vertrouwenspersoon, de bank (het financiële deel) en uw huisarts of behandelend arts (het medische deel). Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Administratiekantoor Aart Hoeven uit Harderwijk.

T. 06-209.73.471 / E-mail: info@controleinzicht.nl  of kijk op www.ouderenharderwijk.nl

Bron: www.notaris.nl 

Foto: Photo by Matthias Zomer from Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *