06-209.73.471
06-209.73.471
info@controleinzicht.nl

Bijna helft ouderen in Nederland eenzaam

Administratie | Belastingen | Toeslagen | Nabestaanden hulp | en meer

Wat is eenzaamheid?

Stel je eens voor: zonder rollator kom je buiten de deur niet meer ver. Maar familieleden en vrienden zijn overleden. De buurtsupermarkt heeft zijn deuren gesloten. En de kinderen wonen niet in de buurt. Trouwens, je kinderen val je sowieso niet graag lastig met jouw sores, want zij moeten ook hun eigen boontjes doppen met drukke banen en kleine kinderen. En eigenlijk schaam je je ook een beetje dat je je alleen voelt en dat alles niet meer zo makkelijk gaat als vroeger. Je hebt de wijkverpleger en schoonmaakhulp echt nodig, maar zelfs die zijn vaak te druk voor een kopje koffie.

Klinkt dit dramatisch? Dat kan het ook zeker zijn. Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Gevolgen eenzaamheid

Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. 

Het Nationaal Ouderenfonds helpt eenzame ouderen

Het Ouderenfonds vindt het ondragelijk dat ouderen ongewild eenzaam zijn en maakt zich zorgen om de gevolgen hiervan. Daarom bestrijden we eenzaamheid onder ouderen en proberen we op voorhand te voorkomen dat ouderen vereenzamen. We helpen ouderen bij het vergroten van hun sociale netwerk, versterken de zelfredzaamheid van ouderen en staan klaar voor vragen en een luisterend oor.

Cijfers eenzaamheid ouderen

  • Ruim de helft van alle 55-plussers voelt zich eenzaam.
  • 1 op de 11 ouderen geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid  en iemand om zich verbonden mee te voelen.
  • Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.
  • Ongeveer 50% van de ouderen voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een oudere een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.
  • Ook zeer ernstige eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor 10%. Van de 85-plussers voelt ruim 14% zich (zeer) ernstig eenzaam.
  • Zowel mannen en vrouwen voelen zich eenzaam. De percentages zijn vrijwel gelijk. Mannen voelen zich iets vaker sociaal eenzaam (46%) dan vrouwen (40%).
  • Gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars voelen zich vaker eenzaam. Zo voelt 37% van de gehuwden zich eenzaam en 50% van de ongehuwden. 61% van de gescheiden mensen en bijna 62% van de weduwe/weduwnaars. Gescheiden mensen voelen zich vaker sociaal eenzaam, terwijl emotionele eenzaamheid vaker bij weduwe en weduwnaars voorkomt.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

Wist u dat…

  • Bijna de helft van de ouderen in Nederland is eenzaam.
  • Meer dan 500.000 ouderen geven aan zich ernstig eenzaam te voelen.
  • Het Ouderenfonds helpt tienduizenden ouderen.

Bovenstaande artikel komt van: https://www.ouderenfonds.nl

Wilt u weten wat voor activiteiten het Ouderenfonds heeft? Kijk eens op: https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten

Wilt u  hulp op het gebied van ( thuis) administratie, belastingen, toeslagen, nabestaanden hulp, internet bankieren, invullen van formulieren en contact met instanties?  Dan Kunt u contact opnemen met Administratiekantoor Aart Hoeven uit Harderwijk. T. 06-209.73.471 of mail ons: info@controleinzicht.nl . Onze website: www.ouderenharderwijk.nl

 Photo by Alex from Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *